Minunile de la Saharna (2)

Picture 012Lavra cea mai căutată a Basarabiei – Saharna, atrage zi de zi, precum un magnet, sute de creştini. Semnele pe care le primesc de la Dumnezeu sunt o chemare spre rugăciune. Vindecări miraculoase, izvorâte din marea milă şi putere a Celui de Sus, ani de-a rândul s-au revărsat peste cei care au crezut cu tărie. La mai toate mănăstirile basarabene sunt icoane făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului. Însă, cred că cele mai multe se află la Saharna –  Maica Domnului „Mijlocitoarea” (Moldovenească), Maica Domnului „Tânguirea”, Maica Domnului „Potirul nesecat” etc. Una dintre cele mai importante icoane, la fel declarate făcătoare de minuni, este „Răstignirea lui Iisus”. Lumea mai vine la Saharna şi pentru alte bijuterii sfinte –  crucea din lemn de chiparos învelită în foiţă de argint suflată cu aur şi Izvorul Minunilor.

Tânguirea Maicii Domnului şi Răstignirea lui Iisus

Oricum s-ar numi icoanele Maicii Domnului şi ale lui Iisus  – toate sunt folositoare celor cu credinţă, or chiar şi Mântuitorul când făcea vreo minune spunea: „Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!”. Feţele bisericeşti nu uită de fiecare dată să amintească creştinilor că minunile pornesc de la credinţa sinceră, ruga fierbinte şi dorinţa de a ne izbăvi de păcat. Fiecare icoană are povestea sa, cu fel de fel de întâmplări, cu vindecări uimitoare şi fără de număr. Fiecare icoană are o istorie, un adevăr, iar uneori o închipuire sau împletiri de poveşti pline de mistere. Însă, tocmai ceea ce spun creştinii e ca o rază de lumină, cei care vin pentru prima dată nutrind speranţa de a se tămădui.

Icoanele Maica Domnului „Tânguirea” şi Răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pictate cam pe la sfârşitul secolului XVIII – începutul lui XIX, pe timpul ateilor au fost păstrate în casele oamenilor, ascunse sub covoarele moldoveneşti pentru a nu fi furate şi pângărite. „Cu certitudine, credinţa şi dragostea au făcut că aceste icoane să fie pline de har divin. Maica Domnului şi Dumnezeu i-au răsplătit pe creştini şi pentru frica, dar şi îndrăzneala de ascunde şi a păstra pe parcursul a zeci de ani aceste icoane. Ei puteau fi foarte rău certaţi, dacă nu şi arestaţi”, susţine Arhimandritul Adrian (Baciu), stareţul Mănăstirii Saharna.

De cum a fost redeschis lăcaşul sfânt creştinii au şi reîntors aceste icoane, ulterior, declarate făcătoare de minuni. Pe cea cu chipul Maicii Domnului „Tânguirea” acum nouă ani, de Ajunul Crăciunului, pe obrazul Preacuratei s-a conturat imaginea lui Iisus Hristos. Apoi, pe umărul stâng al Fecioarei Maria au apărut cele trei cruci de pe Dealul Golgotei, locul Răstignirii Mântuitorului. Acum câţiva ani icoana „Răstignirea lui Iisus Hristos”, ca printr-o minune!, a devenit izvorâtoare de mir.

 „Deşi am pus anunţul la pangar, am îndemnat creştinii să vină cu mărturii în cazul în care au simţit ajutorul acestor sfinţenii, se întâmplă precum în pilda cu Iisus Hristos”. Mântuitorul a vindecat zece leproşi şi doar unul s-a întors să-i mulţumească””, zice ieromonahul Iuvenalie.

Preacurata mijlocitoare

“Din oameni simpli ai făcut pescari de suflete prin arătarea icoanei tale, Fecioară Maică, roagă pe Preasfânul Prunc să ne acopere pe noi, cei mici, cu privirea Sa duioasă, care este închipuită în icoana ta, numită “Moldovenească”, ca, simţind mare bucurie duhovnicească, să-I cântăm: “Aliluia!”, se spune în Acatistul la icoana Maicii Domnului “Mijlocitoarea” (Moldovenească). Originalul acesteia se află la schitul moldovenesc de pe Sfântul Munte Athos, Grecia. Primele minuni le-a săvârşit în anul 1863. A fost declarată cinstită local în Mănăstirea Saharna la praznicul Naşterii Domnului, anul mântuirii 2006. În fiecare duminică este citit Acatistul şi “mulţi vin şi se roagă şi cer ceva, or Ea e rugătoare în Ceruri pentru noi către Fiul Său şi Dumnezeu Tatăl”, susţine părintele Adrian.

 “Cei ce se învrednicesc de ajutorul tău cel minunat devin vestitori ai milelor tale în toată lumea, pentru ca şi cei necredincioşi, auzind de bunătatea ta arătată neamului nostru, se înţelepţească şi să înveţe a cânta celui născut din tine: Aliluia!”, mai citim în Acatist.

Drept mărturie că aceasta este făcătoare de minuni sunt donaţiile de aur şi argint, diverse podoabe puse pe sfânt icoană, semn de mulţumire şi închinăciune.

“Ca un nou izvor de tămăduiri s-a arătat icoana Ta, Stăpână, pământului nostru, dăruind cu îndestulare tuturor celor trebuincioase: celor orbi vedere, celor surzi dulce auzire, muţilor grai, slăbănogilor  îndreptare, celor bântuiţi de duhuri necurate grabnică izbăvire”, se mai spune în Acatistul icoanei Maicii Domnului “Mijlocitoarea” (Moldovenească).

Izbăvitoare de patima beţiei

O altă bijuterie vindecătoare de la Mănăstirea Saharna  este icoana Maicii Domnului „Potirul Nesecat”, considerată izbăvitoare de patima beţiei, fumatului şi narcomaniei. Aici este o copie a acesteia, iar originalul se află în Rusia. Sfânta icoană a fost descoperită în anul 1878. Istoria ei este foarte interesantă. Se spune că un soldat în rezervă din Tula îşi cheltuia toată pensia pe alcool. Chiar dacă a ajuns într-o stare gravă, nu se putea lăsa de vechiul obicei .

Într-o noapte un sfânt i-a apărut în vis sfătuindu-l să meargă să i se  facă o molitvă în faţa icoanei “Potirul Nesecat” la Mănăstirea Maicii Domnului din Serpuhov. Fiind lefter nici nu a ţinut cont de povaţă. Dar sfântul i-a apărut şi a doua şi a treia oară, îndemnându-l mai aspru să meargă la mănăstirea de care i-a spus.

Atunci, abia mergând, omul a ajuns într-un sat la o doftoroaie care i-a tratat un pic picioarele. În ziua următoare el a pornit din nou la drum, la început cu două cârje, apoi cu una, până a ajuns la mănăstire.

Acolo el le-a povestit călugărilor visul său, dar nici unul din ei nu părea să ştie de existenţa vreunei astfel de icoane. În cele din urmă, unul dintre ei şi-a amintit de o icoană în care era pictat un potir. Pe spatele ei scria “Potirul Nesecat.” După ce i s-a făcut molifta omul s-a întors acasă complet sănătos şi vindecat de alcoolism.

Despre această minune au aflat mai mulţi suferinzi de patima beţiei şi s-au închinat la icoana Maicii Domnului „Potir Nesecat”, izbăvindu-şi trupul şi sufletul de acest viciu.

În Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Potirul Nesecat” se spune: „Cinstitul Tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnitoare. Pentru aceasta, laudă Îţi aducem Apărătoare Prea milostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi “Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă spre suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă: Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat care ne astâmperi setea cea duhovnicească!”.

 Crucea păstrată în taină

Atunci când a fost închisă mănăstirea Saharna, în anul 1964, multe din podoabele sfinte au fost distruse, unele, însă, datorită creştinilor au putut fi salvate. Din cele trei podoabe de preţ dăruite în anul 1817 de către cazacii de pe Don a rămas doar unul – crucea din lemn de chiparos împodobită cu argint şi suflată cu aur. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu celelalte obiecte sfinte – un epitaf, numit în popor Sfântul Aer, cusut cu fir de aur, argint şi mărgăritare şi un potir din aur.

Arhimandritul Adrian spune că peste puţine zile de la redeschiderea mănăstirii, 19 aprilie 1991, creştinii au reîntors crucea. Bătrânii spun că în aceasta ar fi fost montată şi o părticică de lemn din Crucea Mântuitorului. „Crucea a fost păstrată de un bătrân din satul Buciuşca, Rezina, apoi a rămas la unul dintre copii. Ascunsă într-o pânză de sac a stat dosită la grinda podului. Ani buni nimeni nu ştia despre cruce, doar stăpânul casei şi feciorul, iar cine întreba rămânea fără de răspuns. Această taină a fost păstrată până la redeschiderea sfântului lăcaş”, povesteşte stareţul.

 Apă care tămăduieşte

„Câtă înţelepciune şi har dumnezeiesc au avut părinţii şi înaintaşii noştri care au zidit sfinte mănăstiri. Sădite în cele mai frumoase locuri, pitoreşti şi pline de divinitate, ele adună lume dornică de a cunoaşte credinţa, de a gusta, de a se tămădui trupeşte şi sufleteşte. Impresionează şi bucură faptul că la Izvorul Minunilor de la mănăstirea Saharna vine mulţime de creştini din Moldova, România, Ucraina, Rusia. Sunt multe mărturii, dar cel mai mare imbold este credinţa omului. Celui care crede toate îi sunt cu putinţă”, susţine Arhimandritul Adrian.

Se spune că pe locul actualului izvor, milioane de ani în urmă, a fost fundul Mării Sarmatice, iar bătrânii zic că acesta a fost construit aproape de „Izvorul lui Vavila”, care şi iarna avea apa foarte caldă. Oricine vine aici este ajutat de credinţă, nădejde şi dragoste. Minunile care se întâmplă aici, transmise din gură în gură, sunt ca o chemare la izbăvirea  de greutăţile trupului şi sufletului.  Citeam undeva: „Apa e sfântă prin ea însăşi, e toată un miracol şi, nu întâmplător, ţăranii o respectă ca pe o icoană aparte, fără chip”. Are atâta putere încât nici specialiştii nu pot dezlega misterul. De multe ori, medicii dau nedumeriţi din umeri când aud că un pacient sau altul s-a vindecat datorită scufundării în „Izvorul Minunilor” de la Saharna. Acesta este miracolul credinţei, miracolul apei dătătoare de viaţă şi credinţă. Ieromonahul Iuvenalie afirmă cu certitudine că apa este de leac. S-a constatat că aceasta conţine o cantitate semnificativă de argint. Potrivit ştiinţei moderne respectivul element este unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale şi un puternic antioxidant.

Pentru că despre Izvorul făcător de minuni se vorbeşte foarte mult şi sute de credincioşi îşi îndreaptă paşii înspre acesta, a fost construit un bazin special pentru scăldat. Astfel, femeile vor intra în apă îmbrăcate în cămăşi lungi sau halate, iar bărbaţii – în chiloţi sau şorturi. Hainele trebuie să fie noi sau curate. Înainte de a se scufunda se rostesc rugăciunile: „Tatăl nostru”, „Născătoare de Dumnezeu fecioară”, „Apărătoare Doamnă”, „Împărate Ceresc” etc. Afundările se fac până peste cap de 3, 7, 9, 12 sau 40 de ori. Bătrânii  spun că dacă te cufunzi de nouă ori ţi se iartă toate păcatele.

Treceţi pe la mănăstirea Saharna, o Grădină minunată a Maicii Domnului, veniţi cu o floare pentru Preacurată, drept recunoaştere pentru ajutorul dat. Aici sunteţi aşteptaţi cu mare drag, or cum zice Arhimandritul Adrian: „cu răbdarea, cu vorba bună se adună sufletele omeneşti. Creştinul este ajutat să treacă  de la o cale mai rea sau mai grea pe cea a adevărului. Vin oameni diferiţi şi ne rugăm pentru fiecare, trebuie să ştim cum să ne apropiem ca lumina lui Dumnezeu să fac loc şi în inima celui aflat în căutare”.

CITEŞTE ŞI MINUNILE DE LA SAHARNA (1)

Picture 029Categorii:Spiritualitate

Etichete:, , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Țărăncuța Veselă

Bine-ai venit la mine-n sat!

Gânduri Despletite

Viață, cum te-aș încânta, să rămân mereu așa... (Simion Ghimpu)

diabuga.wordpress.com/

www.diabugadesign.ro

Fotografie, viata si frumos

Claudia Sofron blog

%d blogeri au apreciat: